Hvad må du selv lave derhjemme?

Gode råd om arbejde i hjemmet

Gode råd om arbejde i hjemmet

Det må du selv udføre - lovligt elarbejde

- Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerled, tristikdåser m.m.)
- Reparere elapparater, fx udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning), og udskifte en fatning
- Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord - og dermed med to huller - op til 250 V i boligen. Normaltæt materiel, er alt materiel, der har en IP20 mærkning eller ikke har IP-mærkning
- Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord - og dermed med tre huller - op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder
- Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion o.lign. i boligen
- Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning
- Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering af intelligente styringer.
Det el-arbejde, man selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen.

Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din el installation blev etableret.

Hvad må du selv lave?

Klik her for at læse mere på sikkerhedsstyrrelsens hjemmeside om, hvad du selv må udføre derhjemme.