Viden om ophængning

Gode råd til ophængning af lamper

Hængelamper (pendler) og hvad de må veje
En ledning til en hængelampe må bære en vis vægt, som er afhængig af antallet af ledere i ledningen (2 eller 3) og deres tværsnit ( 0,75 mm² eller 1 mm²).

Antal ledere og tværsnit i mm²= lampens max. vægt i kg.
2x0,75 = 2,2
2x1 = 3,0
3x0,75 = 3,4
3x1 = 4,5

Ophængning
Inden du skal i gang med at tilslutte din lampe skal du huske at afbryde strømmen.
Dette gøres nemt ved at tænde lyset på det sted, hvor din lampe skal hænge, afbryd strømmen til det pågældende sted i måleren eller gruppetavlen og kontrollér at lyset er slukket. Sørg derefter for, at ingen kommer til at tilslutte strømmen, mens du arbejder med det.

Selvom lyset nu er slukket, så kan du ikke være helt sikker på, at strømmen er afbrudt. Derfor skal du kontrollere, at der ikke er spænding i nogle dele i arbejdsområdet. Kontrollen kan foretages med en spændingstester. Hvis du i stedet anvender en polsøger, skal du sikre dig, at den virker, inden der afbrydes i måler- eller gruppetavlen.

Tilslutning af ledninger i rør eller roset
Hvis ledningerne kommer ud af et rør i loftet, eller fra en væg, må en hængelampe ikke hænge direkte i disse ledninger, men skal hænge på en krog med et lampeophæng.
En roset (lampeudtag) har faste klemmer til montering af lampens ledningsender og har indbygget aflastning. Klemmerne er mærket som beskrevet i tabellen.
Rosetten selv, kan bære en vægt på op til 5 kg, men ledningen der bærer lampen har en anden begrænsning (se tabellen ovenfor).
Hvis lampen ikke skal hænge direkte ved tilslutningsstedet, kan den ophænges i et lampeophæng eller i en svanehals.

Tilslutning af ledninger i Lampeudtag

I et lampeudtag kan der være op til 4 muligheder for tilslutning, disse kaldes også klemmer og kan have nedenstående betegnelser.
N eller 0 (Nulleder)
M eller M1 (Mellemleder) spænding fra vægafbryderen
L, P, F eller M2 (Fasen) Normalt spænding fra den anden afbryder i en dobbeltafbryder.
((Se symbol for neden – GND. TEGN)) , J eller gnd (Jord)

Trin for trin

1: Afbryd ved måler- eller gruppetavle.
2: Fjern 3 - 5 cm af kappen på lampeledningen.
3: Afisoler og sno kobbberenderne. Kort dem af, så de er ca. 6 mm lange.
4: Stik kobberenderne ind i klemmerne. Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind i klemmen. Stram skruerne på klemmerne.
Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast. Husk at den grøn/gule leder kun må forbindes, hvis
der er en klemme med jordsymbol.
5: Læg ledningen så den ydre isolering (kappen) kommer ind under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen
fast og træk i ledningen for at tjekke, at den sidder fast. Skru eller klem dækslet på
Bemærk!
Afisoleringen kun må være max. 6 mm, aflastningen i en roset skal være spændt ordentligt, og at alle dele i øvrigt skal være samlet rigtigt.