Viden om ophængning

Gode råd til ophængning af lamper

Hængelamper (pendler) og hvad de må veje
En ledning til en hængelampe må bære en vis vægt, som er afhængig af antallet af ledere i ledningen (2 eller 3) og deres tværsnit ( 0,75 mm² eller 1 mm²).

Antal ledere og tværsnit i mm²= lampens max. vægt i kg.
2x0,75 = 2,2
2x1 = 3,0
3x0,75 = 3,4
3x1 = 4,5

Ophængning
Inden du skal i gang med at tilslutte din lampe skal du huske at afbryde strømmen.
Dette gøres nemt ved at tænde lyset på det sted, hvor din lampe skal hænge, afbryd strømmen til det pågældende sted i måleren eller gruppetavlen og kontrollér at lyset er slukket. Sørg derefter for, at ingen kommer til at tilslutte strømmen, mens du arbejder med det.

Selvom lyset nu er slukket, så kan du ikke være helt sikker på, at strømmen er afbrudt. Derfor skal du kontrollere, at der ikke er spænding i nogle dele i arbejdsområdet. Kontrollen kan foretages med en spændingstester. Hvis du i stedet anvender en polsøger, skal du sikre dig, at den virker, inden der afbrydes i måler- eller gruppetavlen.

Tilslutning af ledninger i rør eller roset
Hvis ledningerne kommer ud af et rør i loftet, eller fra en væg, må en hængelampe ikke hænge direkte i disse ledninger, men skal hænge på en krog med et lampeophæng.
En roset (lampeudtag) har faste klemmer til montering af lampens ledningsender og har indbygget aflastning. Klemmerne er mærket som beskrevet i tabellen.
Rosetten selv, kan bære en vægt på op til 5 kg, men ledningen der bærer lampen har en anden begrænsning (se tabellen ovenfor).
Hvis lampen ikke skal hænge direkte ved tilslutningsstedet, kan den ophænges i et lampeophæng eller i en svanehals.
1: Fjern 3 - 5 cm af kappen på lampens ledning.
2: Afisolér og sno kobbberenderne. Kort dem af, så de er ca. 6 mm lange.
3: Monter ledningerne i kronemuffen. Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind i klemmen. Stram skruerne.
4: Hæng lampen op på en krog og afdæk med en baldakin.

Tilslutning af ledninger i Lampeudtag

I et lampeudtag kan der være op til 4 muligheder for tilslutning, disse kaldes også klemmer og kan have nedenstående betegnelser.
N eller 0 (Nulleder)
M eller M1 (Mellemleder) spænding fra vægafbryderen
L, P, F eller M2 (Fasen) Normalt spænding fra den anden afbryder i en dobbeltafbryder.
((Se symbol for neden – GND. TEGN)) , J eller gnd (Jord)

Procedura

1: Scollegare la corrente al pannello elettrico.
2: Spellare 3 - 5 cm della guaina isolante dei fili della lampada.
3: Rimuovere la guaina tagliata e torcere i cavetti in rame. Tagliare in modo che la lunghezza sia di ca. 6 mm.
4: Montare i fili nel morsetto. Fare attenzione che tutti i fili di rame siano inseriti correttamente nel morsetto. Stringere le viti del morsetto per fissare i fili.
Tirare leggermente i cavetti per verificare che siano fissati correttamente. Si ricorda che il cavo di colore verde/giallo (messa a terra) va collegato solo nella presenza del morsetto con il simbolo di messa a terra (vedi il simbolo sopra).
5: Posizionare il cavo in modo che la guaina isolante passi sotto la staffa di scarico. Avvitare il gancio saldamente e tirare il cavo per verificare che sia fissato. Coprire/avvitare il coperchio per chiudere la scatola elettrica.
Bemærk!
Attenzione!
La parte del cavo senza isolamento deve essere di massimo 6 mm.
La staffa di scarico della rosetta deve essere fissata correttamente. Tutti gli elementi devono essere installati correttamente.